Contact us 00385 95 201 00 00

WHO ARE WE?

© Turistička online agencija Nobis, NOBIS d.o.o. za savjetovanje i turističke usluge, putnička agencija, Poslovni račun: ZABA IBAN:HR4323600001101952382, Voditelj TA/Direktor/član uprave Ruđer Mihovilić. Sjedište: Ivana Pavlića 6, IB: HR-AB-01-080604397, Ured: Jarnovićeva 17G, Zagreb, OIB:67692448507. Osiguranje jamstva turističkih paket aranžmana pri WIENER osiguranju br.police: 1501-00000910. Osiguranje turističke agencije od odgovornosti i osiguranje izvanugovorne odgovornosti pri WIENER osiguranju br:1322-00047458. Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 KN uplaćen je u cjelosti. Društvo Nobis d.o.o.upisano je pri trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS:080604397.